[list check]

  • Een goede service is bij Paashuis Autoschade vanzelfsprekend.
  • Indien u dat wenst nemen wij u de administratieve afwikkeling van de schade uit handen.
  • We gaan beginnen met het opnemen van de schade en maken hiervan foto’s.
   Op basis van de zichtbare schade maken we een eerste schadebegroting.
   Als u dat wenst vullen we gezamenlijk het schadeformulier in en regelen we het verder met uw verzekering.
  • Voor de financiële afwikkeling kunt u een acte van cessie tekenen.
   Het schadebedrag zal dan rechtstreeks aan ons worden vergoed.
   Het kan zijn dat u ons nog wel een bedrag aan eigen risico verschuldigd bent.
   Wij maken hiervoor een aanvullende afspraak.
  • Er kan nu een datum voor de reparatie worden bepaald.
   Wanneer de schade van dien aard is dat u niet meer kan of mag rijden bestaat er de mogelijk voor vervangend vervoer.
   Wanneer de schade voor eigen rekening is verzorgen wij een scherpe taxatie.
  • Op basis van de vastgestelde schade maken wij een calculatie met het automatiseringssysteem Audapad.
   Samen met de foto’s wordt het schaderapport digitaal verstuurd naar de desbetreffende verzekeringsmaatschapij.
  • Het herstellen van uw voertuig begint zo snel mogelijk waneer wij de opdracht van u of de verzekering hebben ontvangen.
   We beginnen met het demonteren van de schadedelen en / of delen die eraf moeten in verband met het spuiten.
   Nieuwe onderdelen worden besteld.
  • Na het demonteren worden de schadedelen hersteld, deukjes worden eruit gehaald en als er iets moet worden gericht dan gebruiken we hiervoor onze Celette richtbank.
  • Na het uitdeuken worden de uitgedeukte delen strak gemaakt en samen met de eventuele nieuwe delen in de grondlak gespoten.
   Na het schuren van de grondlak wordt de auto afgeplakt en in onze moderne spuitcabine gespoten. Na het spuiten begint de drogingproces.
  • Na het drogen wordt de auto weer afgemonteerd.
   Als alles weer is gemonteerd wordt de auto van binnen schoongemaakt en wordt deze gewassen met glans protector op basis van nano technologie om uw lak voor langere tijd te beschermen tegen alle weersomstandigheden.
   Na een zorgvuldige controle wordt uw auto door ons goedgekeurd om vervolgens weer een goede reis voort te zetten.

[/list]